Oljerening


STGS Consulting AB är återförsäljare på Gotland för oljereningsfilter från Lyom.

Oljerening – Med LYOM Oljerening hålls oljan ständigt ren.
Att minska förbrukningen av hydraulolja är en möjlighet till minskad oljeförbrukning som kommit i skymundan i miljödebatten, kanske beroende på att ingen tänker på det eller ens känner till att alternativet finns. Varje år förbrukas mer än 35 000 000 liter hydraulolja i Sverige. Oljor, som vi med jämna mellanrum helt sonika kasserar och byter ut mot ny, utan att tänka så mycket på varför. ”Så har vi ju alltid gjort …” Oljor, som skall produceras, transporteras, bytas ut, transporteras igen och slutligen destrueras.

Tänk om man inte skulle behöva producera, byta ut, transportera och destruera alla dessa 35 miljoner liter olja per år?

Med ett snittpris på 30 kr per liter, så hamnar den notan på över 1 miljard kronor per år. 1 miljard som kan användas till något roligare än att byta olja. Enligt naturskyddsföreningen kan denna olja dessutom förorsaka utsläpp av mer än 115 000 ton koldioxid, CO2, varje år. Hydraulolja blir aldrig utsliten – den blir ”bara” förorenad. Tar man bort föroreningarna blir oljan som ny igen.

 Ren olja är avgörande för driftsäkerhet och livslängd i hydraulsystem och motorer.Lyom olja

Enligt t.ex. Shell, Statoil, CAT med flera, förorsakas en mycket stor del, 70 – 80 %, av alla haverier och stillestånd av förorenad olja, som nöter hål på slangar, sliter sönder packningar, sätter igen ventiler och orsakar dyrbara pumphaverier i hydraulsystem.

By-Passfilter är ett komplement till det ordinarie systemet. 

Lyomfilter

Ett standard oljefilter måste vara så grovt, att det endast klarar att
filtrera bort partiklar som är större än 25 – 40 mikron, eftersom oljan ska kunna passera med mycket högt flöde, ofta 200 – 300 liter per
minut. By-passfilter arbetar med en annorlunda princip: filtret monteras som en sidoström till det ordinarie systemet och endast cirka 1 liter olja per minut passerar genom By-passfiltret, för att därefter ledas tillbaka till tanken.

Med tiden kommer all olja i systemet att ha passerat igenom filtret och blivit renad. Det låga flödet gör, att By-passfiltret kan ta hand om så små partiklar som ner till 1 mikron och dessutom absorbera upp till 1 liter vatten. Med LYOM’s filtermedia av textil är det heller ingen risk att filtret i sig självt avger några ytterligare föroreningspartiklar eller sprängs sönder. Den ekonomiska besparingen utgörs dels av insparandet på kostnaden för själva oljan men framför allt får man betydande besparingar genom minskade kostnader för stillestånd och reparationer. Kundgrupper är alla som använder hydraulik, t.ex. entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lastbilar, vindkraftverk, sjöfart, jordbruk, den stationära industrin och mycket annat.

Artikel Svensk sjöfartstidning

Artikel Skogsteknik

Slangarna håller längre med LYOM Oljerening i maskinen.

Enligt SAE, Statoil, Cat med flera så beror 75 – 80 % av alla slangbrott och andra haverier i hydraulsystem på föroreningar i oljan.
I ett system med standardfiltrering 25–40 mikron och ett flöde på 200 liter per minut, pumpas ca 3 ton föroreningar runt i systemet varje år, enligt CAT. Dessa föroreningar ”blästrar” insidan och nöter hål på slangar, sätter igen ventiler och sliter på pumpar och packningar.

Med ren olja, fri från partiklar ner till 1 mikron, belastas systemet istället med endast ca 6 kg och livslängden på många hydraulkomponenter kan därmed öka upp till 10 gånger. Som exempel har KGM Skog i Vilhelmina sparat över 100 000:- på sin skördare under 6 år, tack vare ständigt ren olja i systemet.
Dessutom:
Enligt Naturskyddsföreningen kan 300 liter hydraulolja orsaka utsläpp av 1 ton koldioxid, CO2.  Byter du inte olja, så skonar du alltså miljön från de utsläppen!

LYOM Oljereningssystem finns i olika varianter beroende på applikation och användningsområde.