Brandtjänster


Ledningsstöd vid Heta arbeten:

Brandskyddsansvarig (safety officer) under fartygs varvsvistelser/dockningar i Sverige eller utomlands.


Brandutbildningar:

Instruktör i Heta arbeten och brandkunskap.


Systematiskt brandskyddsarbete (SBA):

Stöd för företag vid framtagande av SBA.