Marina tjänster


Projektplanering och arbetsledning för:

  • Nybyggnationer
  • Ombyggnader
  • Renoveringar

Med avseende på motorinstallationer, rörinstallationer, framdrivnings installationer och annan teknisk installation i båtar och mindre fartyg.